Logo Unii Europejskiej Leader Logo n Logo Prow

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie.
Operacja pn.“Rozwój specjalistycznego Gabinetu Ginekologiczno – Położniczego poprzez zakup sprzętu medycznego w ramach Partnerstwa Borów Niemodlińskich”, mająca na celu rozwijanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie. Współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wartość realizowanej operacji: 327 761,83zł w tym ze środków EFRROW 229 432,00zł.
Planowane efekty to: rozwój działalności gospodarczej poprzez zakup nowego innowacyjnego specjalistycznego sprzętu medycznego. Realizacja inwestycji doprowadzi do zwiększenia dochodów z tytułu pracy na miejscu, utworzenia nowych 2 miejsc pracy i zwiększeniu konkurencyjności. Końcowy efekt to wzrost przychodów ze sprzedaży.
Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez LGD Partnerstwo Borów Niemodlińskich www.boryniemodlinskie.pl

Gabinet Proktologiczny

Lekarz proktolog zajmuje się leczeniem chorób ostatniego odcinka przewodu pokarmowego to jest:

 • jelita grubego
 • odbytnicy
 • kanału odbytu
 • odbytu.

Pacjent powinien się udać do lekarza proktologa jeśli zauważy poniższe objawy:

 • problemy z wypróżnianiem
 • wzdęcia i problemy z gazami
 • występujący śluz lub krew w kale
 • odczuwalny ból podczas wypróżniania
 • odczuwalny ból, świąd i/lub pieczenie w okolicach odbytu
 • nawracające się bóle w obrębie jamy brzusznej.

W naszym gabinecie lekarz proktolog min. zajmuje się:

 • chorobami hemoroidalnymi
 • szczeliną odbytu
 • chorobami odbytu w ciąży i okresie okołoporodowym
 • kłykcinami kończystymi
 • zespołami bólowymi dna miednicy
 • krwawieniem z odbytu i odbytnicy
 • popromiennym zapaleniem odbytnicy
 • chorobami nowotworowymi odbytu i odbytnicy
 • nietrzymaniem stolca