Logo Unii Europejskiej Leader Logo n Logo Prow

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie.
Operacja pn.“Rozwój specjalistycznego Gabinetu Ginekologiczno – Położniczego poprzez zakup sprzętu medycznego w ramach Partnerstwa Borów Niemodlińskich”, mająca na celu rozwijanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie. Współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wartość realizowanej operacji: 327 761,83zł w tym ze środków EFRROW 229 432,00zł.
Planowane efekty to: rozwój działalności gospodarczej poprzez zakup nowego innowacyjnego specjalistycznego sprzętu medycznego. Realizacja inwestycji doprowadzi do zwiększenia dochodów z tytułu pracy na miejscu, utworzenia nowych 2 miejsc pracy i zwiększeniu konkurencyjności. Końcowy efekt to wzrost przychodów ze sprzedaży.
Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez LGD Partnerstwo Borów Niemodlińskich www.boryniemodlinskie.pl

Gabinet Proktologiczny

W ramach gabinetu proktologicznego Przychodni Nowoczesna Medycyna, oferujemy diagnostykę i leczenie następujących schorzeń:

  • choroby hemoroidalna [usuwanie zakrzepów brzeżnych, małoinwazyjne metody  skleroterapii oraz  gumkowania  ],
  • szczelina odbytu,
  • choroby odbytu w ciąży i okresie okołoporodowym,
  • kłykciny kończyste ,
  • świądu odbytu,
  • zespoły bólowe [ dyssynergie ] dna miednicy,
  •  krwawienia z odbytu i odbytnicy,
  • popromienne zapalenie odbytnicy,
  • choroby nowotworowe odbytu i odbytnicy,
  • nietrzymanie stolca.