Logo Unii Europejskiej Leader Logo n Logo Prow

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie.
Operacja pn.“Rozwój specjalistycznego Gabinetu Ginekologiczno – Położniczego poprzez zakup sprzętu medycznego w ramach Partnerstwa Borów Niemodlińskich”, mająca na celu rozwijanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie. Współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wartość realizowanej operacji: 327 761,83zł w tym ze środków EFRROW 229 432,00zł.
Planowane efekty to: rozwój działalności gospodarczej poprzez zakup nowego innowacyjnego specjalistycznego sprzętu medycznego. Realizacja inwestycji doprowadzi do zwiększenia dochodów z tytułu pracy na miejscu, utworzenia nowych 2 miejsc pracy i zwiększeniu konkurencyjności. Końcowy efekt to wzrost przychodów ze sprzedaży.
Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez LGD Partnerstwo Borów Niemodlińskich www.boryniemodlinskie.pl

Gabinet Ginekologiczny

W Nowoczesna Medycyna oferujemy naszym Pacjentom pełen zakres usług ginekologicznych oraz ginekologię estetyczną. Nowoczesny sprzęt do wykrywania i wczesnej diagnostyki schorzeń kobiecych pozwala nam diagnozować i podjąć leczenie często jeszcze przed wystąpieniem pierwszych objawów.

 

Ginekologia estetyczna:

•      korekt poporodowa krocza

•      labioplastyka

•      korekta blizn po cesarskim cięciu

•      rewitalizacja okolic intymnych osoczem bogatobiałkowym (od IX 2019)

 

Ginekologia ogólna

•      diagnostyka i leczenie przewlekłego świądu sromu

•      stosujemy innowacyjną metodę terapii fotodynamicznej przewlekłego świądu sromu powstałą na bazie liszaja twardzinowego

•      diagnostyka i leczenie kłykcin kończystych

•      porady antykoncepcyjne, w tym wybór nowoczesnych metod antykoncepcyjnych

•      wczesne wykrywanie raka szyjki macicy poprzez cytologię (w tym cytologię cienkowarstwową) oraz genetyczne testy na obecność wirusa HPV

•      kolposkopię- zaawansowaną diagnostykę schorzeń szyjki macicy (w tym raka szyjki macicy), połączoną z badanem histopatologicznym wycinków)

•      pobieranie wycinków z szyjki macicy, kanału szyjki macicy, macicy, pochwy i sromu w przypadku zmian, dla których konieczne  jest badanie histopatologiczne.

•      pobieranie posiewów bakteriologicznych i mykologicznych (grzybice) z pochwy oraz szyjki macicy.

•      diagnostyka chorób przenoszonych drogą płciową – testy w kierunki chlamydiozy

•      usuwanie zmian  ze sromu (włókniaki, brodawki), szyjki macicy, kanału szyjki macicy.

•      diagnostyczno-terapeutyczne wyłyżeczkowanie kanału szyjki i jamy macicy

•      elektrochirurgicznie usuwanie zmian w obszarze krocza, sromu, szyjki macicy

•      nacięcie i sączkowanie ropnia gruczołu Bartholina

•      diagnostyka ultrasonograficzna narządu rodnego(USG sondą przezbrzuszną i dopochwową)

•      diagnostyka torbieli i guzów jajników

•      ocena ryzyka wystąpienia raka jajnika

•      porady antykoncepcyjne, w tym wybór nowoczesnych metod antykoncepcyjnych

 

Gabinet Diagnostyki USG:

•      USG piersi

•      USG tarczycy

•      USG jamy brzusznej

•      USG przepływów w naczyniach żylnych – badanie Dopplerowskie

•      USG ginekologiczne – sonda przezbrzuszna i dopochwowa