Logo Unii Europejskiej Leader Logo n Logo Prow

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie.
Operacja pn.“Rozwój specjalistycznego Gabinetu Ginekologiczno – Położniczego poprzez zakup sprzętu medycznego w ramach Partnerstwa Borów Niemodlińskich”, mająca na celu rozwijanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie. Współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wartość realizowanej operacji: 327 761,83zł w tym ze środków EFRROW 229 432,00zł.
Planowane efekty to: rozwój działalności gospodarczej poprzez zakup nowego innowacyjnego specjalistycznego sprzętu medycznego. Realizacja inwestycji doprowadzi do zwiększenia dochodów z tytułu pracy na miejscu, utworzenia nowych 2 miejsc pracy i zwiększeniu konkurencyjności. Końcowy efekt to wzrost przychodów ze sprzedaży.
Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez LGD Partnerstwo Borów Niemodlińskich www.boryniemodlinskie.pl

Gabinet Onkologiczny

Chirurg onkolog

Konsultacje onkologiczne

Diagnostyka i leczenie nowotworów łagodnych i złośliwych  piersi i skóry.

Zabiegi chirurgiczne

Diagnostyka USG piersi, tarczycy, jamy brzusznej (guzy nerek, wątroby, trzustki)

Leczone choroby:

  • znamiona barwnikowe pełna diagnostyka histopatologiczna
  • włókniaki
  • tłuszczaki
  • kaszaki
  • guzki skóry
  • choroby piersi
  • guzki piersi – biopsja z pełnym badanie histopatologicznym