Logo Unii Europejskiej Leader Logo n Logo Prow

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie.
Operacja pn.“Rozwój specjalistycznego Gabinetu Ginekologiczno – Położniczego poprzez zakup sprzętu medycznego w ramach Partnerstwa Borów Niemodlińskich”, mająca na celu rozwijanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie. Współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wartość realizowanej operacji: 327 761,83zł w tym ze środków EFRROW 229 432,00zł.
Planowane efekty to: rozwój działalności gospodarczej poprzez zakup nowego innowacyjnego specjalistycznego sprzętu medycznego. Realizacja inwestycji doprowadzi do zwiększenia dochodów z tytułu pracy na miejscu, utworzenia nowych 2 miejsc pracy i zwiększeniu konkurencyjności. Końcowy efekt to wzrost przychodów ze sprzedaży.
Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez LGD Partnerstwo Borów Niemodlińskich www.boryniemodlinskie.pl

Gabinet Urologiczny

Zapraszamy do umówienia wizyty u urologa, lek. Filipa Osińskiego, wszystkie osoby, które zauważyły u siebie niepokojące objawy, np.:

 • nietrzymanie moczu;
 • ból podczas oddawania moczu;
 • bóle w podbrzuszu;
 • parcie na pęcherz;
 • pieczenie lub swędzenie cewki moczowej;
 • zmiany w ilości oddawanego moczu;
 • nieprawidłowości w wydalanym moczu, takie jak: mocz spieniony lub o ciemnej barwie, krwiomocz, obecność ropy w moczu;
 • zmiany narządów płciowych i okolic, np.: ból, swędzenie, pieczenie, zaczerwienienia, obrzęki;
 • ból po urazie w okolicach podbrzusza;
 • bóle w okolicy lędźwiowej;
 • w przypadku mężczyzn – ból lub obrzęk jąder, zaburzenia erekcji.