Logo Unii Europejskiej Leader Logo n Logo Prow

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie.
Operacja pn.“Rozwój specjalistycznego Gabinetu Ginekologiczno – Położniczego poprzez zakup sprzętu medycznego w ramach Partnerstwa Borów Niemodlińskich”, mająca na celu rozwijanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie. Współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wartość realizowanej operacji: 327 761,83zł w tym ze środków EFRROW 229 432,00zł.
Planowane efekty to: rozwój działalności gospodarczej poprzez zakup nowego innowacyjnego specjalistycznego sprzętu medycznego. Realizacja inwestycji doprowadzi do zwiększenia dochodów z tytułu pracy na miejscu, utworzenia nowych 2 miejsc pracy i zwiększeniu konkurencyjności. Końcowy efekt to wzrost przychodów ze sprzedaży.
Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez LGD Partnerstwo Borów Niemodlińskich www.boryniemodlinskie.pl

Gabinet endokrynologiczny

Lekarz endokrynolog zajmuje się schorzeniami gruczołów wydzielania wewnętrznego jak: tarczyca, przytarczyca, podwzgórze, przysadka mózgowa, nadnercza, gruczoły płciowe (jajniki, jądra).

Lekarz endokrynolog dokonuje dokładnej oceny funkcjonowania ww. gruczołów, zajmuje się ich diagnostyką, leczeniem i profilaktyką zaburzeń hormonalnych.

Do lekarza endokrynologa należy udać się gdy zaobserwuje się min. poniższe objawy:

 • nagły przyrost lub spadek masy ciała
 • obfity trądzik
 • nadmierne owłosienie
 • nadmierna senność lub zbyt duża pobudliwość
 • zbyt wysokie lub zbyt niskie libido
 • nadpotliwość
 • uderzenia gorąca
 • bóle głowy
 • wypadanie włosów
 • obrzęki, zwłaszcza stóp i rąk
 • u kobiet – zaburzenia miesiączkowania, krwawienia z dróg rodnych, ból piersi mlekotok i problemy z utrzymaniem ciąży
 • u dzieci – przedwczesne dojrzewanie, zaburzenia proporcji ciała, zahamowany lub nadmierny wzrost.

Endokrynolog zajmuje się dodatkowo uzupełnieniem niedoborów hormonalnych u kobiet w okresie menopauzy i mężczyzn w czasie andropauzy.