Logo Unii Europejskiej Leader Logo n Logo Prow

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie.
Operacja pn.“Rozwój specjalistycznego Gabinetu Ginekologiczno – Położniczego poprzez zakup sprzętu medycznego w ramach Partnerstwa Borów Niemodlińskich”, mająca na celu rozwijanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie. Współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wartość realizowanej operacji: 327 761,83zł w tym ze środków EFRROW 229 432,00zł.
Planowane efekty to: rozwój działalności gospodarczej poprzez zakup nowego innowacyjnego specjalistycznego sprzętu medycznego. Realizacja inwestycji doprowadzi do zwiększenia dochodów z tytułu pracy na miejscu, utworzenia nowych 2 miejsc pracy i zwiększeniu konkurencyjności. Końcowy efekt to wzrost przychodów ze sprzedaży.
Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez LGD Partnerstwo Borów Niemodlińskich www.boryniemodlinskie.pl

Poradnia Endokrynologiczna

Endokrynologia  to dziedzina medycyny zajmująca się schorzeniami gruczołów wydzielania wewnętrznego jak tarczyca, przytarczyca, podwzgórze, przysadka mózgowa, nadnercza, gruczoły płciowe (jajniki, jądra). Lekarz endokrynolog dokonuje dokładnej oceny funkcji tych gruczołów, zajmuje się diagnostyką, leczeniem i profilaktyką zaburzeń hormonalnych.

Zakres świadczeń poradni endokrynologicznej obejmuje diagnostykę i leczenie schorzeń układu hormonalnego.

  • choroby tarczycy (guzy i wole tarczycy, nadczynność lub niedoczynność tarczycy, choroba Hashimoto)
  • choroby nadnerczy (guzy nadnerczy, nadczynność lub niedoczynność kory nadnerczy, nadciśnienie hormonalne, zespół Cushinga, choroba Addisona)
  • choroby przysadki mózgowej ( guzy przysadki mózgowej, nadczynność lub niedoczynność przysadki mózgowej, moczówka prosta, hiperprolaktynemia, choroba Cushinga)
  • choroby trzustki (guzy endokrynne, cukrzyca, insulinooporność)
  • choroby przytarczyc (tężyczka, osteoporoza)
  • guzy neuroendokrynne
  • choroby gonad (menopauza, andropauza, zaburzenia dojrzewania płciowego, zaburzenia miesiączkowania, zespół policystycznych jajników)
  • zespoły androgenne (nadmierne owłosienie, łysienie, trądzik)
  • ginekomastia