Logo Unii Europejskiej Leader Logo n Logo Prow

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie.
Operacja pn.“Rozwój specjalistycznego Gabinetu Ginekologiczno – Położniczego poprzez zakup sprzętu medycznego w ramach Partnerstwa Borów Niemodlińskich”, mająca na celu rozwijanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie. Współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wartość realizowanej operacji: 327 761,83zł w tym ze środków EFRROW 229 432,00zł.
Planowane efekty to: rozwój działalności gospodarczej poprzez zakup nowego innowacyjnego specjalistycznego sprzętu medycznego. Realizacja inwestycji doprowadzi do zwiększenia dochodów z tytułu pracy na miejscu, utworzenia nowych 2 miejsc pracy i zwiększeniu konkurencyjności. Końcowy efekt to wzrost przychodów ze sprzedaży.
Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez LGD Partnerstwo Borów Niemodlińskich www.boryniemodlinskie.pl

lek. med. Kamil Stępiński

Lek. med. Kamil Stępiński jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Wrocławiu. Na co dzień pracuje jako rezydent w Narodowym Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowym Instytucie Badawczym w Gliwicach, gdzie zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób układu wydzielania wewnętrznego, w tym chorób m.in. tarczycy, przytarczyc, nadnerczy i przysadki. Leczenie pacjentów znajdujących się pod opieką Narodowego Instytutu Onkologii wymaga ustawicznego dokształcania się oraz poszerzania swoich kompetencji i umiejętności. Z tego względu lek. med. Kamil Stępiński co roku bierze udział zarówno w krajowych, jak i zagranicznych zjazdach i szkoleniach z zakresu endokrynologii. Posiada szereg certyfikatów ze staży, kursów i szkoleń medycznych, w tym m.in.:

 • certyfikat zaawansowanego kursu USG tarczycy;
 • certyfikat Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością (PTBO).

Lek. med. Kamil Stępiński w Specjalistycznym Gabinecie Ginekologiczno-Położniczym Alicja Piątkowska-Pawlica zajmuje się diagnostyką i leczeniem takich schorzeń endokrynologicznych, jak:

 • choroby tarczycy;
 • guzy tarczycy;
 • nowotwory tarczycy
 • zapalenie tarczycy;
 • choroba Hashimoto;
 • choroba Gravesa-Basedowa;
 • otyłość;
 • zaburzenia miesiączkowania;
 • bezpłodność;
 • ginekomastia.

Zapraszamy do umówienia wizyty u endokrynologa, lek. Kamila Stępińskiego, wszystkie osoby, które zauważyły u siebie niepokojące objawy, np.:

 • nagły przyrost lub spadek masy ciała;
 • obfity trądzik;
 • wypadanie włosów;
 • nadmierne owłosienie;
 • nadpotliwość;
 • uderzenia gorąca;
 • częste bóle głowy;
 • wytrzeszcz oczu;
 • obrzęki, zwłaszcza rąk i stóp;
 • uczucie ciągłego chłodu;
 • zmęczenie, nadmierna senność lub nadpobudliwość;
 • zbyt wysokie lub zbyt niskie libido;
 • w przypadku kobiet – zaburzenia miesiączkowania, krwawienia z dróg rodnych, ból piersi, mlekotok, problemy z utrzymaniem ciąży;
 • w przypadku mężczyzn – zaburzenia erekcji, ginekomastia;
 • w przypadku dzieci – przedwczesne dojrzewanie, zaburzenia proporcji ciała, zahamowany lub nadmierny wzrost.