Logo Unii Europejskiej Leader Logo n Logo Prow

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie.
Operacja pn.“Rozwój specjalistycznego Gabinetu Ginekologiczno – Położniczego poprzez zakup sprzętu medycznego w ramach Partnerstwa Borów Niemodlińskich”, mająca na celu rozwijanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie. Współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wartość realizowanej operacji: 327 761,83zł w tym ze środków EFRROW 229 432,00zł.
Planowane efekty to: rozwój działalności gospodarczej poprzez zakup nowego innowacyjnego specjalistycznego sprzętu medycznego. Realizacja inwestycji doprowadzi do zwiększenia dochodów z tytułu pracy na miejscu, utworzenia nowych 2 miejsc pracy i zwiększeniu konkurencyjności. Końcowy efekt to wzrost przychodów ze sprzedaży.
Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez LGD Partnerstwo Borów Niemodlińskich www.boryniemodlinskie.pl

LEK. MED. FILIP OSIŃSK

Lek. Filip Osiński jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Białymstoku. Pracuje w Kędzierzynie-Koźlu w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej na Oddziale Urologii, który jest ukierunkowany na leczenie chorób dróg moczowych i schorzeń męskiego układu płciowego. Zajmuje się szybką diagnostyką onkologiczną, leczeniem nowotworów układu moczowego i płciowego, w tym raka prostaty. Specjalizuje się w terapii kamicy dróg moczowych, przeprowadzając pełną diagnostykę i wykorzystując w tym celu metody endoskopowe, takie jak: URS, RIRS, PCNL. Leczy zaburzenia oddawania moczu spowodowane m.in. łagodnym rozrostem prostaty, choroby zapalne dróg moczowych i narządów płciowych męskich. Wykonuje również USG układu moczowego i narządów worka mosznowego. Stale rozwija swoje umiejętności, biorąc udział w krajowych i międzynarodowych sympozjach i kursach, ze szczególnym uwzględnieniem metod leczenia endoskopowego i chirurgii laparoskopowej. W trakcie wizyty w gabinecie zawsze dba o miłą i nieskrępowaną atmosferę. Każdemu pacjentowi poświęca odpowiednią ilość czasu, żeby zapoznać się z dolegliwościami, historią choroby i oczekiwaniami chorego odnośnie do leczenia.

Lek. Filip Osiński w Specjalistycznym Gabinecie Ginekologiczno-Położniczym Alicja Piątkowska-Pawlica zajmuje się diagnostyką i leczeniem takich schorzeń urologicznych, jak:

 • zaburzenia i trudności w oddawaniu moczu, m.in. parcia naglące, częste oddawanie moczu, nietrzymanie moczu;
 • zwężenie cewki moczowej;
 • choroby zapalne i infekcje układu moczowego, m.in. zapalenia nerek, pęcherza moczowego, prostaty;
 • kolka nerkowa;
 • kamica układu moczowego;
 • choroby nowotworowe dróg moczowych, w tym nerek, pęcherza moczowego, prostaty;
 • choroby nowotworowe męskich narządów płciowych;
 • choroby zapalne męskich narządów płciowych;
 • torbiele nerek;
 • wodonercze;
 • wodniak jądra;
 • stulejka;
 • wnętrostwo;
 • załupek;
 • łagodny przerost prostaty;
 • żylaki powrózka nasiennego;
 • zaburzenia erekcji, impotencja, niepłodność.