Logo Unii Europejskiej Leader Logo n Logo Prow

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie.
Operacja pn.“Rozwój specjalistycznego Gabinetu Ginekologiczno – Położniczego poprzez zakup sprzętu medycznego w ramach Partnerstwa Borów Niemodlińskich”, mająca na celu rozwijanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie. Współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wartość realizowanej operacji: 327 761,83zł w tym ze środków EFRROW 229 432,00zł.
Planowane efekty to: rozwój działalności gospodarczej poprzez zakup nowego innowacyjnego specjalistycznego sprzętu medycznego. Realizacja inwestycji doprowadzi do zwiększenia dochodów z tytułu pracy na miejscu, utworzenia nowych 2 miejsc pracy i zwiększeniu konkurencyjności. Końcowy efekt to wzrost przychodów ze sprzedaży.
Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez LGD Partnerstwo Borów Niemodlińskich www.boryniemodlinskie.pl

KOSMETOLOG PAULINA BĄK

Kosmetolog w Specjalistycznym Gabinecie Ginekologiczno- Położniczym Alicja Piątkowska- Pawlica, studentka Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu na Wydziale Kosmetologii, II stopnia. Posiada kilkuletnie doświadczenie w zawodzie kosmetologa. Praca dla niej jest pasją, dlatego też chętnie podnosi swoje kwalifikacje, biorąc udział w szkoleniach z zakresu medycyny estetycznej, o czym świadczą m.in. certyfikaty „Needle mesotherapy” (Centrum Szkoleniowe Medycyny Estetycznej i Kosmetologii Dermedik, Kraków) i „Sunekos, Linerase, Profhilo” (Estetik Akademia Profesjonalistów, Katowice).

Specjalizuje się w mezoterapii igłowej twarzy, szyi, dekoltu i skóry głowy przy użyciu gotowych koktajli, jak też osocza bogato płytkowego. Na co dzień diagnozuje typy cery i stan skóry, udziela porad dotyczących pielęgnacji i dobiera odpowiednie terapie, uwzględniając potrzeby i oczekiwania klientów, a proponowane przez nią procedury są bezpieczne i skuteczne. W walce o piękną i młodą skórę, kieruje się przede wszystkim naturalnym wyglądem. Potrafi rozpoznawać choroby skóry, a w razie potrzeby kieruje swoich klientów do dermatologa.

Paulinę Bąk cechuje indywidualne podejście do każdego klienta. Jest empatyczną osobą, która łatwo nawiązuje kontakt z innymi ludźmi oraz dba o ich zadowolenie i dobre samopoczucie podczas zabiegów. Powroty zadowolonych klientów sprawiają jej satysfakcję i są dla niej najcenniejszą nagrodą. Interesuje się kosmetologią, medycyną estetyczną i psychologią. Jest zwolenniczką zdrowego stylu życia, który polega m.in. na prawidłowym odżywianiu i dbałości o sylwetkę.