Logo Unii Europejskiej Leader Logo n Logo Prow

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie.
Operacja pn.“Rozwój specjalistycznego Gabinetu Ginekologiczno – Położniczego poprzez zakup sprzętu medycznego w ramach Partnerstwa Borów Niemodlińskich”, mająca na celu rozwijanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie. Współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wartość realizowanej operacji: 327 761,83zł w tym ze środków EFRROW 229 432,00zł.
Planowane efekty to: rozwój działalności gospodarczej poprzez zakup nowego innowacyjnego specjalistycznego sprzętu medycznego. Realizacja inwestycji doprowadzi do zwiększenia dochodów z tytułu pracy na miejscu, utworzenia nowych 2 miejsc pracy i zwiększeniu konkurencyjności. Końcowy efekt to wzrost przychodów ze sprzedaży.
Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez LGD Partnerstwo Borów Niemodlińskich www.boryniemodlinskie.pl

O nas

Nowoczesna Medycyna – to nowoczesne spojrzenie na Pacjenta.

Specjalizujemy się w opiece nad Pacjentem, wykorzystując nowoczesny sprzęt ze szczególnym zwróceniem uwagi na psychikę (stronę emocjonalną).
 

Przyjazna atmosfera powoduje, iż Pacjent czuje się bezpiecznie i komfortowo.
 

Nasi lekarze i personel dokłada wszelkich starań ,aby Pacjent korzystał z nowoczesnych badań diagnostycznych oraz nowoczesnych metod leczenia.

Przychodnia Nowoczesna Medycyna posiada profesjonalną salę zabiegową wraz z salą obserwacyjną.

Istnieje możliwość wykonania badań laboratoryjnych w bardzo korzystnych cenach.