Logo Unii Europejskiej Leader Logo n Logo Prow

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie.

dr n. med. Marcin Skuła

Wykształcenie:

13.12.2007 r. – stopień doktora nauk medycznych nadany przez Radę Wydziału Lekarskiego w Zabrzu Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, na podstawie przewodu i rozprawy : „Wyniki badania endoskopowego górnego odcinka przewodu  pokarmowego w materiale Szpitala Rejonowego w Ozimku”,

01.03.2002 r. – 29.11.2006 r. Specjalizacja II° z Chirurgii Ogólnej,

09.1996 r. – 03.1999 r. Specjalizacja I° z Chirurgii Ogólnej,

09. 1995 r. - 08.1996 r. Staż podyplomowy – Szpital Rejonowy ZOZ w Dobrym Mieście,

1989 r. – 1995 r. Wydział Lekarski Akademii Medycznej we Wrocławiu.

 

Praca zawodowa:

 • Od 2020- Oddział Chirurgii Ogólnej Szpitala MSWiA w Opolu,
 • Od 2017- Adiunkt w Zakładzie Anatomii, Wydział Lekarski, Uniwersytet Opolski
 • Od 2014- Poradnia Proktologiczna SPZOZ „Zaodrze” w Opolu
 • 1998-2020- Oddział Chirurgii Ogólnej Szpitala EMC św. Rocha w Ozimku,
 • 1995-1998 - Oddział Chirurgii Ogólnej Szpitala Rejonowego w Dobrym Mieście,
 • 1999- 2003 - Pracownia Endoskopii SP ZOZ „Centrum” w Opolu

 

Publikacje:

 1. M. Simka, M. Skuła: Potential Involvement of Impaired Venous Outflow from the Brain in Neurodegeneration: Lessons Learned from the Research on Chronic Cerebrospinal Venous Insufficiency,  Reviews on recent clinical trials, 2019, 14 (4), 235-236,

 2. M. Simka, J. Hobot, M. Skuła: Intraluminal thrombus in abdominal aortic aneurysm: a friend or a foe? International angiology : a journal of the International Union of Angiology[2019/11],

 3. M. Skuła, J.Dzielicki, J.T. Juros, A. Janicki, I. Janicka: „Laparoskopowo- endoskopowa technika rendezvouz w leczeniu operacyjnym guzów śródściennych żołądka – doświadczenia własne. Polski Przegląd Chirurgiczny; Suppl. 1/2009:S 64-65.

 4. M. Skuła: Złośliwy stromalny guz żołądka przyczyną masywnego krwotoku z górnego odcinka przewodu pokarmowego. Polski Przegląd Chirurgiczny; 1/2004: 68-72.

 5. M. Skuła, J.T. Juros: „Opóźnione” samoistne pęknięcie śledziony w 14 miesięcy po urazie. Polski Przegląd Chirurgiczny, 2004, 76, 10:1072-1078.

 

Doniesienia zjazdowe i referaty wygłoszone na posiedzeniach Opolskiego Oddziału Towarzystwa Chirurgów Polskich:

 1. M. Skuła: Laparoskopowa operacja antyrefluskowa sposobem WTP – doświadczenia własne.  Posiedzenie Opolskiego Oddziału Towarzystwa Chirurgów Polskich, Opole, czerwiec 2019,

 2. Marcin Skuła , Szymon Młynarczyk, Marek Głąb, Józef Tomasz Juros: Gastrostomia laparoskopowa- modyfikacja z wykorzystaniem zestawu do PEG.  Posiedzenie Opolskiego Oddziału Towarzystwa Chirurgów Polskich, Opole, czerwiec 2019

 3. M. Skuła:
  Laparoskopowo- endoskopowa technika rendezvouz w leczeniu operacyjnym guzów śródściennych przewodu pokarmowego – doświadczenia własne.
  Posiedzenie Opolskiego Oddziału Towarzystwa Chirurgów Polskich i Towarzystwa Internistów Polskich, Pustków, czerwiec 2011.

 4. J.Dzielicki, M. Skuła, J.T. Juros, M. Głąb:
  Laparoskopowo- endoskopowa technika rendezvouz w leczeniu operacyjnym guzów śródściennych przewodu pokarmowego – doświadczenia własne.
  Posiedzenie Śląskiego Oddziału Towarzystwa Chirurgów Polskich, Zawiercie, maj 2010.

 5. J.Dzielicki, M. Skuła, J.T. Juros , A. Janicki, I. Janicka:
  Laparoscopic-endocopic rendezvous technique in the operative treatment of gastrfic intramural tumors - own experience
  10 Jubileuszowe Polsko-Czesko-Słowackie Sympozjum Wideochirurgii - Zabrze-Wisła, wrzesień 2008.

 6. M. Skuła:
  Wyniki badania endoskopowego górnego odcinka przewodu pokarmowego w materiale Szpitala Rejonowego w Ozimku, Posiedzenie Opolskiego Oddziału Towarzystwa Chirurgów Polskich kwiecień 2003.

 7. M. Skuła:
  Wartość diagnostyczna endoskopii górnego odcinka przewodu pokarmowego. Porównanie wartości obrazu endoskopowego z badaniem wycinków i pooperacyjnym badaniem histopatologicznym w materiale Pracowni Endoskopowej Szpitala Rejonowego w Ozimku w latach 1993 – 1998, Posiedzenie Opolskiego Oddziału Towarzystwa Chirurgów Polskich luty 2000.