Logo Unii Europejskiej Leader Logo n Logo Prow

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie.

Terapia Fotodynamiczna

zabiegi terapii fotodynamicznej.jpeg

Najczęściej wykonywane zabiegi dotyczą:

  • usunięcia liszaja twardzinowego sromu
  • usunięcia przewlekłego świądu sromu i okolic odbytu
  • usunięcia przewlekłej suchości sromu
  • usunięcia kłykcin kończystych sromu i okolic odbytu
  • (infekcji wirusem HPV)
  • dokonania rewitalizacji okolic intymnych