Logo Unii Europejskiej Leader Logo n Logo Prow

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie.

Specjalizujemy się w usługach dla kobiet:

Dla mężczyzn usługi świadczą:

Dowiedz się więcej >

Ogłoszenia:

  • Ortopeda będzie przyjmować od miesiąca kwietnia 2023 r.
  • Pediatra przyjmuje w soboty
  • W miesiącu marcu punkt pobrań krwi ma trzy pakiety badań tarczycowych w specjalnej cenie.